Nieuwe antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd


Onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen. Op het gebied van zorg, onderwijs, veiligheid, economie, milieu, migratie, sociale zekerheid, privacy, grenzen, etc. – op bijna elk terrein zien we dat het informatietijdperk oude structuren fundamenteel ter discussie stelt.
Op bijna elk terrein kan de vraag gesteld worden wat we eigenlijk willen in Nederland. En niet alleen de doelen hebben nieuwe doordenking nodig. We hebben ook oneindig veel nieuwe mogelijkheden om doelen te verwezenlijken. Met nieuwe technologie, nieuwe kennis en een rijker en mondiger publiek zijn er veel nieuwe wegen denkbaar om maatschappelijke meerwaarde te creëren.Policy Design helpt organisaties in de publieke sector om in een veranderende omgeving opnieuw hun oriëntatie te vinden en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen om hun maatschappelijke doelen te dienen. Policy Design is gebaseerd op drie pijlers:

Toekomst als ruimte van mogelijkheden.
Toekomst is niet wat op ons afkomt en waartegen we ons dienen te wapenen. Toekomst is een ruimte waar we problemen van vandaag kunnen oplossen, waar we dromen van vandaag kunnen realiseren.

Publieke waarde als anker.
Het lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet: expliciet de publieke meerwaarde benoemen die we willen nastreven en dat zichtbaar en voortdurend als richtsnoer hanteren in al ons handelen.

Creativiteit en nieuwe combinaties.
Nieuwe technologie, nieuwe kennis, knapper en rijker publiek: er zijn nieuwe combinaties mogelijk om publieke meerwaarde in de toekomst te realiseren. De kunst is die te ontwerpen en vleugels te geven.
Voor elk complex maatschappelijk vraagstuk kan met deze drie ingrediënten een toepassing op maat worden ingezet van de design-manier van denken en werken. Inmiddels is dit onder andere succesvol toegepast bij de volgende opdrachten:

  • Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen, is het huidige stelsel van justitiële jeugdinrichtingen niet langer houdbaar. Hoe maken we samen met de hele keten een nieuwe systeem van werken? (ministerie van Veiligheid en Justitie)
  • Waar is HALT op aanspreekbaar als onderdeel van de aanpak van jongeren die lichtere overtredingen begaan? Hoe kan die rol effectiever worden ingezet? (landelijk bureau HALT)
  • We werken met vrijwilligers, maar met onze doelgroep is steeds meer aan de hand. Hoe kan ik met de huidige mensen en middelen zwaardere groepen opvangen? (directeur daklozenopvang).
  • Hoe kunnen wij de toegang tot het recht beter organiseren in Nederland (HiiL Innovating Justice).
  • Daarnaast kan de methodiek ook als training worden aangeboden. Bijvoorbeeld heeft een groep strategisch beleidsmedewerkers van de gemeente Rotterdam deze training gedaan en maakt hij deel uit van het leeratelier Creatie van Maatschappelijke Meerwaarde van de NSOB.

Zeer zeer van harte ⁦@InnoJustice ⁦@MauritsBarendr⁩ ⁦⁦@Mullersam⁩ @PostcodeLoterij⁩ Made possible by millions | HiiL https://t.co/to0qEGynt2

Uitstekend artikel van @krijnvanbeek in @socialevraagst: "Laten we onze democratische instituties een beetje serieus nemen". Zowel in mijn raadswerk als werk bij Twynstra Gudde kom ik vaak tot zelfde conclusie. Het zit (meer) in cultuur dan structuur.
https://t.co/jlpP7tvkef

Zo krijgt de vreselijke #ChristchurchTERRORISTattack ineens een gezicht. Erg goede journalistiek @TheEconomist

Belangrijk artikel in de Volkskrant, naast al het verkiezingsnieuws: https://t.co/tbFxrLGeSY
Een paar jaar geleden deed ik samen met @krijnvanbeek al de suggestie de rechtsstaat eens serieus de maat te nemen: https://t.co/7zw1V815s1

Over geen van deze voorstellen heeft ook maar één ouder, leerling of docent zich kunnen uitspreken.
De jaarlijkse inschrijvingen gaan precies de andere kant op dan de voorgestelde ontwikkeling.
Zo ziet kartelvorming er dus uit.

Waar blijft de democratie? #raad020 https://t.co/xKYsCFnAJZ

Load More...