Nieuw Ontwerp Jeugddetentie

Krijn Uncategorized

Jeugddetentie in Nederland, als we dat helemaal opnieuw zouden mogen uitdenken, hoe komt dat er dan uit te zien? Er is allerlei nieuw wetenschappelijk inzicht over gedrag en ontwikkeling van jeugdigen en over werkzame (en niet werkzame!) interventies die dat gedrag kunnen bijsturen. Er is ook allerlei nieuwe technologie die maakt dat de ideeën en mogelijkheden van bewaking, toezicht en bescherming (van slachtoffers) sterk veranderen. Bovendien zien we maatschappelijk veranderende wensen en mogelijkheden om jeugdige delinquenten op het rechte pad te helpen.

Al deze ingrediënten maakten het een prachtige Policy Design opdracht: het herontwerp van de Jeugddetentie in Nederland. KNAP Academie verwierf de opdracht van het ministerie van VenJ en Henk Gossink en ik mochten hem uitvoeren. In korte tijd brachten we een bonte combinatie van stakeholders, experts en beleidsmakers bij elkaar om samen een toekomstschets voor de jeugddetentie te ontwerpen. Het mooie van de designmethodiek die we hiervoor hanteerden, is dat je in heel korte tijd alle beschikbare kennis en alle denkbare ideeën bij elkaar kan brengen en tot één voorstel kan kneden. In totaal bouwden we met meer dan 100 mensen aan een voorstel voor jeugddetentie dat gebruik maakt van alle beschikbare kennis, bestaande ervaring en nieuwe technologie. Het mooie is ook dat we op deze manier niet alleen een ‘punt aan de horizon’ ontwikkelden, maar ook een aantal concrete stappen ‘de goede kant op’, stappen die direct gezet kunnen worden.

Het resultaat van de ontwerpsessies die we voor VenJ organiseerden, is hier te lezen.

Bureau Significant werkte de vruchten van dit ontwikkelwerk uit tot een operationele agenda. De staatssecretaris van VenJ heeft een en ander inmiddels in een voorstel verwerkt en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Opdrachtgever Marjolijn Verschuren van VenJ zei er het volgende over:

“Het ministerie denkt na over herijking van de vrijheidsbeneming. Steeds minder jongeren stromen in bij een justitiële jeugdinrichting (JJI). Dat is natuurlijk goed nieuws, maar hoe houd je de zorg en beveiliging van de kleinere groep jongeren die in de JJI verblijven wel op peil? De vraag was dan ook om iets nieuws te bedenken dat enerzijds flexibel is en anderzijds kwalitatief sterk staat. Het liefst samen met de deskundigen in het veld. Daar is  kennis, veel ervaring en ook veel belangen. Het is niet vanzelfsprekend om dat allemaal mee te krijgen. KNAP academie heeft met haar Policy Design Studio iets nieuws in de markt gezet dat niet alleen erg leuk is maar ook twee vliegen in één klap slaat. Door de kennis en betrokkenheid van het veld en van onafhankelijke onderzoekers op een slimme manier in te schakelen ontstaat er niet alleen een nieuw beleidsontwerp maar ook betrokkenheid en begrip. Er zijn echt nieuwe perspectieven ontwikkeld, en er is grote bereidheid om met alle ideeën aan de slag te gaan. We gaan hier nog veel plezier aan beleven.”