Opdrachtgevers en partners

Wij brengen mensen bij elkaar omdat wij geloven in de mogelijkheden van mensen om samen hun toekomst vorm te geven. Wij werkten onder andere met veel plezier voor en met:

 • Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
 • HiiL Innovating Justice
 • KNAP Academie
 • Stichting Ben Sajetcentrum voor langdurige zorg
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Dordrecht
 • VNG
 • HALT
 • SEO Economisch onderzoek
 • Ministerie van VenJ / JenV
 • Ministerie van VWS
 • Stichting Ons Tweede Thuis
 • ANP
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Gemeente Den Haag
 • Movisie / sociale vraagstukken
 • De Nieuwe Poort
 • Society Impact
 • Provincie Overijssel

Hoe kan het toch dat geen docent lijkt door te hebben dat je studenten ook aan elkaar kan koppelen? Dat dat misschien zelfs een belangrijke opdracht is van onderwijs. Dat #Teams en #zoom daar zelfs uitstekende tools voor zijn. @nrc @BeterOnderwijs

Het is ongelooflijk. Burgers nemen verantwoordelijkheid onderwijs te vernieuwen. Maar wethouder wil zittende schoolbestuurders beschermen. Zelfs van scholen waar al tientallen jaren geen kind naartoe wil. @MinOCW @StichtingVSA @AmsterdamNL @parool https://www.parool.nl/ts-b7cba772

Dineke de Groot @HogeRaad op bezoek bij Zeeuws Meesters en ons ongelooflijke https://samenrechtvinden.nl/ - #toegangtotrecht

Load More...