Wie Is de Policy Design Studio

De Policy Design Studio is in 2016 opgericht door Krijn van Beek in nauwe samenwering met Henk Gossink van de KNAP Academie waaraan Krijn ook is verbonden als trainer. Deze samenwerking zorgt voor een krachtige verbinding van strategie- en idee-ontwikkeling aan de ene kant en organisatie- en professionele ontwikkeling aan de andere kant.

Krijn van Beek (1963)

Is strategiemakelaar, bestuurder en ondernemer met een brede ervaring in het verbinden van overheid, wetenschap, media, civil society en bedrijven.Voormalig directeur Strategie van Veiligheid en Justitie, secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), directeur van Infodrome (denktank voor ICT en samenleving) en oprichter van Denktank 2100, begon zijn carrière bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij studeerde wiskunde en is gepromoveerd in de economie.“Strategie is ontdekken waar je heen wilt en wegen vinden daar naartoe. De kern van strategieontwikkeling schuilt in het verbinden van mensen, doelen, kennis en creativiteit.”

Henk Gossink (1969)

Medeoprichter en directeur van de KNAP-Academie. Opgeleid in bestuurskundige theorieën. Achtereenvolgens was hij onderzoeker van stedelijke vraagstukken, adviseur bij het ontwikkelen van wijkaanpak bij DSP-groep, communicatieadviseur en collegewoordvoerder voor de gemeente Haarlemmermeer, opleider van bestuurders en ambtenaren en coach bij Publiek Domein.De afgelopen twee jaar is Henk Gossink procesbegeleider geweest verschillende complexe vraagstukken met een politiek gevoelige lading. Onder andere rond de drie decentralisaties, het jeugddetentievraagstuk (samen met Krijn) en doorstart van een college. In zijn vrije tijd werkt Henk onder begeleiding van Harry Kunneman aan een proefschrift over veranderdrift in het publieke domein.

Interessant idee @MarcelCanoy @ESBtweets om ouderen te vragen ‘zorgsenior’ te worden. En dat actief te stimuleren. Ik zag ook een late echo van het WRR rapport ‘ouderen voor ouderen’ uit 1993. https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/1993/03/31/ouderen-voor-ouderen-demografische-ontwikkelingen-en-beleid #bernardvanPraag super actueel!

Juist @tonvanhaperen @volkskrant!! We hebben alleen ook iets nodig tegen de straffe lobby van flodderende docenten: de #rekentoets legde ernstige tekorten bloot, maar beter rekenonderwijs kwam er niet - de toets afschaffen lukte wel…

Even simpel als geniaal: een stevig import tarief op Russisch gas en olie ⁦@WBHoekstra⁩ ⁦@TheEconomist⁩ - kunnen we van de opbrengst extra wapens sturen. En naarmate #putin weer bij zinnen raakt, verlagen we het tarief weer.

@Hanneke_juf @krijnvanbeek @pieters_toine @SezginCihangir_ @parool Misschien kan er ook weer gewoon gerekend worden zonder verhaaltjes, gewoon alleen cijfers. Dat is ook een game en een heel leuk game.

Dat #realistischrekenen is toch een bedenksel van uw Freundenthal Instituut @pieters_toine ? Herkent u de schade zoals @SezginCihangir_ die schetst @parool en die we allemaal bij onze kinderen kunnen zien? Gaat u helpen dit te repareren?

Load More...