Zes suggesties voor verbetering toegang tot recht

Krijn Uncategorized

In de maanden mei en juni mocht ik een erg mooie opdracht doen voor HIIL Innovating Justice om in een klein collectief een advies te maken voor verbetering van de toegang tot recht.

Dit is wat de HIIL-website erover zegt:

“In dit unieke advies geven 24 leiders uit de juridische sector op persoonlijke titel een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de juridische infrastructuur. Hoe kunnen de kansen voor innovatie beter worden benut? Hoe kan de juridische sector afkomen van het beeld van eindeloos voortslepende procedures (woekerpolissen, Srebrenica, vechtscheidingen, medisch letsel)? De discussie over de werking en toegankelijkheid van het rechtssysteem schiet voortdurend in dezelfde groef van bezuiniging tegenover minimale rechtstatelijke waarborgen.

Om hier uit te komen, doet het korte maar krachtige advies suggesties als een IKEA-test die helpt om regels praktischer te maken. Waarom geen prikkels om oplossingen te stimuleren in plaats van om te onderhandelen en te procederen via het tournooimodel? Een right to challenge moet nieuwe toetreders met innovatieve procedures een kans geven. Maar het gaat ook over de moraliteit van de juridische dienstverlening, over grotere transparantie van de markt en over het stellen van aansprekende doelen. De deelnemers zijn leiders uit de advocatuur, de rechtspraak, de universiteiten, het openbaar bestuur en uit bedrijven die nieuwe vormen van juridische dienstverlening aanbieden.”

Lees hier het hele advies.

Intussen is er ook de nodige media aandacht, bijvoorbeeld in Advocatie, in Mr-magazine en binnenkort in NJB.