Samen op zoek naar de waardegedreven publieke sector

Krijn Uncategorized

‘Een waardegedreven publieke sector’ – de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert het aan alle politieke partijen om dit adagium te omarmen en in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Op 13 mei deden we alvast een workshop met wethouders, want – zoals één van de deelnemers zei – ‘dat is makkelijker gezegd dan gedaan’. En zo is het maar net. …

Nieuw Ontwerp Jeugddetentie

Krijn Uncategorized

Jeugddetentie in Nederland, als we dat helemaal opnieuw zouden mogen uitdenken, hoe komt dat er dan uit te zien? Er is allerlei nieuw wetenschappelijk inzicht over gedrag en ontwikkeling van jeugdigen en over werkzame (en niet werkzame!) interventies die dat gedrag kunnen bijsturen. Er is ook allerlei nieuwe technologie die maakt dat de ideeën en mogelijkheden van bewaking, toezicht en bescherming (van slachtoffers) sterk veranderen. …

Innovatie van het rechtsbestel vereist een richtinggevend perspectief

Krijn Uncategorized

Innovatie kan alle kanten opgaan. De dieselfraude van Volkswagen is een voorbeeld van hele knappe innovatie helemaal de verkeerde kant op. Dat type innovatie wil je niet. Dit is één van de redenen waarom het belangrijk is bewust een overkoepelend en richtinggevend perspectief te scheppen voor je innovatie-inspanning. Waarom willen we innoveren? Waar moet het naartoe? Wat is het precies …

Zes suggesties voor verbetering toegang tot recht

Krijn Uncategorized

In de maanden mei en juni mocht ik een erg mooie opdracht doen voor HIIL Innovating Justice om in een klein collectief een advies te maken voor verbetering van de toegang tot recht. Dit is wat de HIIL-website erover zegt: “In dit unieke advies geven 24 leiders uit de juridische sector op persoonlijke titel een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de juridische infrastructuur. …

Kennis en waar de nieuwe beleidsideeën vandaan komen

Krijn Uncategorized

Bij beleid maken komt veel kennis en onderzoek kijken. Dat is een geaccepteerd gegeven. Maar beleid maken is ook een creatief proces. Het creatieve aspect wordt echter nauwelijks serieus genomen. Er is alle reden om dat wel te doen en er zijn ook methodes en technieken voor. Elke overheidsinterventie probeert een brug te slaan tussen een bestaand heden en een gewenste …

Van de Esten kunnen we nog wel meer leren

Krijn Uncategorized

Wat een geweldige serie ‘leerschool Europa’ in De Volkskrant met als recent hoogtepunt het artikel van Michael Persson over het ICT-mirakel van Estland. Maar uit het Estische voorbeeld kunnen we nog meer voordeel halen. De Esten hebben sinds 2001 een werkend systeem waarmee mensen zich online kunnen identificeren en waarmee ze online een rechtsgeldige handtekening kunnen zetten. Dàt is interessant …

Over publieke waarde

Krijn Uncategorized

De afgelopen jaren heb ik op heel veel plekken in onze publieke sector gezien hoe de druk van dagelijks produceren en verantwoorden geleidelijk aan tot vervreemding kan leiden van datgene waar het eigenlijk om te doen was. De één noemt dat systeem- versus leefwereld, de ander noemt het een dolgedraaide bureaucratie, de derde denkt dat dit een toonbeeld van efficiënte …