Opdrachtgevers en partners

Wij brengen mensen bij elkaar omdat wij geloven in de mogelijkheden van mensen om samen hun toekomst vorm te geven. Wij werkten onder andere met veel plezier voor en met:

 • Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
 • HiiL Innovating Justice
 • KNAP Academie
 • Stichting Ben Sajetcentrum voor langdurige zorg
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Dordrecht
 • VNG
 • HALT
 • SEO Economisch onderzoek
 • Ministerie van VenJ / JenV
 • Ministerie van VWS
 • Stichting Ons Tweede Thuis
 • ANP
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Gemeente Den Haag
 • Movisie / sociale vraagstukken
 • De Nieuwe Poort
 • Society Impact
 • Provincie Overijssel

Lekker bezig: overal in het land sluiten gemeenten noodgedwongen bibliotheken, buurthuizen, zwembaden en sportvoorzieningen om de enorme tekorten op jeugdzorg op te vangen, terwijl zulke voorzieningen nu juist een heel krachtig middel zijn om de vraag naar jeugdzorg te remmen..

Erg fijne voorlichting @MinOCW over de nieuwe wet https://t.co/1LFegbBzWz Nu eerste kamer nog voorstemmen en gewone burgers kunnen ook weer eens een school stichten. Al vanaf komend voorjaar. Hulde!!

Ontluisterend

Lees deze reconstructie van de kinderopvangtoeslag-affaire op basis van vrijgegeven documenten (die de Kamer alleen vertrouwelijk lijkt te mogen inzien..)

Arme ouders, die zo in een rechtstaat behandeld zijn

Lezen!

https://t.co/2iWQ4TTozi

Verwacht en onafwendbaar met de ALS in zijn lijf heeft Nico de Boer op zijn gekozen moment dit leven achter zich gelaten.

Gisteren is mijn goede vriend @Nico_de_Boer overleden. In de strijd tegen ALS heeft hij op indrukwekkende wijze de eer aan zichzelf gehouden. Eeuwig jammer, want Nico had nog veel liefde te geven en over 'Burgerkracht' was hij nog lang niet uitgesproken. https://t.co/G8HokfN3lU

Load More...