Wie Is de Policy Design Studio

De Policy Design Studio is in 2016 opgericht door Krijn van Beek in nauwe samenwering met Henk Gossink van de KNAP Academie waaraan Krijn ook is verbonden als trainer. Deze samenwerking zorgt voor een krachtige verbinding van strategie- en idee-ontwikkeling aan de ene kant en organisatie- en professionele ontwikkeling aan de andere kant.

Krijn van Beek (1963)

Is strategiemakelaar, bestuurder en ondernemer met een brede ervaring in het verbinden van overheid, wetenschap, media, civil society en bedrijven.Voormalig directeur Strategie van Veiligheid en Justitie, secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), directeur van Infodrome (denktank voor ICT en samenleving) en oprichter van Denktank 2100, begon zijn carrière bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij studeerde wiskunde en is gepromoveerd in de economie.“Strategie is ontdekken waar je heen wilt en wegen vinden daar naartoe. De kern van strategieontwikkeling schuilt in het verbinden van mensen, doelen, kennis en creativiteit.”

Henk Gossink (1969)

Medeoprichter en directeur van de KNAP-Academie. Opgeleid in bestuurskundige theorieën. Achtereenvolgens was hij onderzoeker van stedelijke vraagstukken, adviseur bij het ontwikkelen van wijkaanpak bij DSP-groep, communicatieadviseur en collegewoordvoerder voor de gemeente Haarlemmermeer, opleider van bestuurders en ambtenaren en coach bij Publiek Domein.De afgelopen twee jaar is Henk Gossink procesbegeleider geweest verschillende complexe vraagstukken met een politiek gevoelige lading. Onder andere rond de drie decentralisaties, het jeugddetentievraagstuk (samen met Krijn) en doorstart van een college. In zijn vrije tijd werkt Henk onder begeleiding van Harry Kunneman aan een proefschrift over veranderdrift in het publieke domein.

Voor de vierde dag op rij volg ik https://congreskoersenkansen2020.minjenv-events.nl/page/684583. Zoomconferentie zoals die bedoeld is. Over de tientallen pogingen overal in t land om #detentie effectiever te maken. Echt top! Grootste uitdaging: succesvol experiment structureel maken.

Boek van het jaar #PaipierenPaleis @MauritsBarendr @9Maurits met precies goede uitleg waarom ons rechtssysteem grondig moet vernieuwen. En hoe dat ook echt kan. Zodat het beter gaat werken voor mensen. Fijne recensie hier: https://www.advocatie.nl/business/het-papieren-paleis-roept-overtuigend-op-tot-vernieuwing-rechtssysteem/

heldere impressie van #samenrechtvinden #SRV op Zeeland Nu https://www.omroepzeeland.nl/tv/programma/370059803/Zeeland-Nu/aflevering/370234740 @omroepzeeland @MercyKamermans

Fijne weergave @peterlouwerse @mr_mag_online van het Zeeuwse Samen Recht Vinden initiatief - opdat recht beter gaat werken voor burgers te beginnen in #Zeeland https://www.mr-online.nl/srv-bus-moet-het-recht-naar-de-zeeuwen-brengen/

Load More...